دستبند سنگ چشم ببر (Tiger's Eye) مات

gst107

  • 0 ریال % تخفیف
  • 1,090,000 ریال
  • 0 ریال
  • 0.000 گرم

شادی آور ، جذب کننده ثروت ، مناسب برای کارآفرینان و کسانی که برای اولین بار کسب و کاری را شروع می کنند.

مبلغ پرداخت اولیه مبلغ اقساط تعداد اقساط
-- -- --

خاصیت این سنگ جسور کردن افراد برای نمایان کردن استعدادهای هنری، توانایی های فیزیکی و جسمی و خلاقیت فردی برای تجربه های جدید می باشد. این سنگ را می توانید برای حفظ آرامش در امتحانات و رقابت ها و نمایش های عمومی ایده پردازی در جلسه های مهم یا فروش یک محصول خاص در بازار استفاده کنید. برای رد کردن انرژی های منفی دیگران در محل های ناآشنا این سنگ می تواند یکی از محافظ های خوب شما باشد. شما می توانید با همراه داشتن این سنگ جزئیات بیشتری را درک کنید و این مورد می تواند واکنش شما در شرایط خاص را به صورت محسوس تحت تاثیر قرار دهد.

برای ادامه عملیات مشاهده و افزودن ابتدا وارد شوید.