ریالفی طلا

این قیمت از اتحادیه طلای کشوری تهران گرفته شده و در هر ۵ دقیقه به روزرسانی می‌شود.

ریال
٪اجرت

تبدیل طلای خام در کارگاه‌ های تولیدی طلا با مصرف مواد اولیه و تکنولوژی ساخت ماشین آلات ریخته‌گری و پرداخت‌کاری مستلزم هزینه می‌باشد.

ریال
٪سود

با توجه به شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات ۷٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیارمحسوب می شود.

ریال
٪مالیات

بر ‌طبق مصوبه و بخشنامه اداره محترم دارایی دریافت مالیات از فروش برای فروشنده الزامی می‌باشد.

مصرف کننده موظف به پرداخت مبلغ مالیات ۹٪ فقط از اجرت طلا + سود می باشد که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد.

گرموزن
ریالتخفیف

بر ‌طبق مصوبه و بخشنامه اداره محترم دارایی دریافت مالیات از فروش برای فروشنده الزامی می‌باشد.