share-icon
heart-icon
some icon
گوشواره طلا 1EE2140
گوشواره طلا 1EE2140
گوشواره طلا 1EE2140
گوشواره طلا 1EE2140
گوشواره طلا 1EE2140
گوشواره طلا 1EE2140

گوشواره طلا

کد محصول: 1EE2140 | کد کارگاه: A390
وزن
2.01 گرم
اجرت
2,700,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
35,090,000 ریال
(فی طلا 13,298,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
26,728,979
مالیات x وزن
691,011
اجرت x وزن
5,426,999
سود x وزن
2,250,918
مبلغ قابل پرداخت
35,090,000
5,270,000
29,820,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
26,728,979
مالیات × وزن
691,011
اجرت × وزن
5,426,999
سود x وزن
2,250,918
مبلغ قابل پرداخت
35,090,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط