share-icon
heart-icon
some icon
گوشواره طلا بری موجی زنانه 1EE2303
گوشواره طلا بری موجی زنانه 1EE2303
گوشواره طلا بری موجی زنانه 1EE2303
گوشواره طلا بری موجی زنانه 1EE2303
گوشواره طلا بری موجی زنانه 1EE2303

گوشواره طلا بری موجی زنانه

کد محصول: 1EE2303 | کد کارگاه: 18KA152/سلیمیان
وزن
3.09 گرم
اجرت
2,800,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
55,830,000 ریال
(فی طلا 13,755,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
42,502,950
مالیات x وزن
1,100,954
اجرت x وزن
8,652,000
سود x وزن
3,580,846
مبلغ قابل پرداخت
55,830,000
8,380,000
47,450,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
42,502,950
مالیات × وزن
1,100,954
اجرت × وزن
8,652,000
سود x وزن
3,580,846
مبلغ قابل پرداخت
55,830,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط