share-icon
heart-icon
some icon
انگشتر طلا زنانه 1ER3111
انگشتر طلا زنانه 1ER3111
انگشتر طلا زنانه 1ER3111
انگشتر طلا زنانه 1ER3111
انگشتر طلا زنانه 1ER3111
انگشتر طلا زنانه 1ER3111
انگشتر طلا زنانه 1ER3111

انگشتر طلا زنانه

کد محصول: 1ER3111 | کد کارگاه: T1572
وزن
3.14 گرم
اجرت
2,650,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
54,010,000 ریال
(فی طلا 13,111,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
41,168,540
مالیات x وزن
1,060,673
اجرت x وزن
8,321,000
سود x وزن
3,464,267
مبلغ قابل پرداخت
54,010,000
8,110,000
45,900,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
41,168,540
مالیات × وزن
1,060,673
اجرت × وزن
8,321,000
سود x وزن
3,464,267
مبلغ قابل پرداخت
54,010,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط