share-icon
heart-icon
some icon
انگشتر طلا زنانه 1ER3120
انگشتر طلا زنانه 1ER3120
انگشتر طلا زنانه 1ER3120
انگشتر طلا زنانه 1ER3120
انگشتر طلا زنانه 1ER3120
انگشتر طلا زنانه 1ER3120
انگشتر طلا زنانه 1ER3120

انگشتر طلا زنانه

کد محصول: 1ER3120 | کد کارگاه: T1572
وزن
2.83 گرم
اجرت
2,700,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
49,410,000 ریال
(فی طلا 13,298,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
37,633,340
مالیات x وزن
972,917
اجرت x وزن
7,641,000
سود x وزن
3,169,203
مبلغ قابل پرداخت
49,410,000
7,420,000
41,990,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
37,633,340
مالیات × وزن
972,917
اجرت × وزن
7,641,000
سود x وزن
3,169,203
مبلغ قابل پرداخت
49,410,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط