share-icon
heart-icon
some icon
انگشتر زنانه طلا 1ER3255
انگشتر زنانه طلا 1ER3255
انگشتر زنانه طلا 1ER3255
انگشتر زنانه طلا 1ER3255
انگشتر زنانه طلا 1ER3255
انگشتر زنانه طلا 1ER3255
انگشتر زنانه طلا 1ER3255

انگشتر زنانه طلا

کد محصول: 1ER3255 | کد کارگاه: T725
وزن
4.02 گرم
اجرت
2,700,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
70,190,000 ریال
(فی طلا 13,298,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
53,457,959
مالیات x وزن
1,382,023
اجرت x وزن
10,853,999
سود x وزن
4,501,837
مبلغ قابل پرداخت
70,190,000
10,530,000
59,660,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
53,457,959
مالیات × وزن
1,382,023
اجرت × وزن
10,853,999
سود x وزن
4,501,837
مبلغ قابل پرداخت
70,190,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط