share-icon
heart-icon
some icon
نیمست طلا زنانه 1EW1160
نیمست طلا زنانه 1EW1160
نیمست طلا زنانه 1EW1160
نیمست طلا زنانه 1EW1160
نیمست طلا زنانه 1EW1160
نیمست طلا زنانه 1EW1160

نیمست طلا زنانه

کد محصول: 1EW1160 | کد کارگاه: A1100
وزن
5.93 گرم
اجرت
2,800,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
108,340,000 ریال
(فی طلا 13,942,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
82,676,060
مالیات x وزن
2,119,820
اجرت x وزن
16,604,000
سود x وزن
6,949,604
مبلغ قابل پرداخت
108,340,000
16,260,000
92,080,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
82,676,060
مالیات × وزن
2,119,820
اجرت × وزن
16,604,000
سود x وزن
6,949,604
مبلغ قابل پرداخت
108,340,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط