share-icon
heart-icon
some icon
نیمست طلا زنانه 1EW1170
نیمست طلا زنانه 1EW1170
نیمست طلا زنانه 1EW1170
نیمست طلا زنانه 1EW1170
نیمست طلا زنانه 1EW1170
نیمست طلا زنانه 1EW1170

نیمست طلا زنانه

کد محصول: 1EW1170 | کد کارگاه: A390/
وزن
15.24 گرم
اجرت
4,200,000 ریال
(30% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
303,340,000 ریال
(فی طلا 13,942,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
212,476,080
مالیات x وزن
7,502,560
اجرت x وزن
64,008,000
سود x وزن
19,353,885
مبلغ قابل پرداخت
303,340,000
45,510,000
257,830,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
212,476,080
مالیات × وزن
7,502,560
اجرت × وزن
64,008,000
سود x وزن
19,353,885
مبلغ قابل پرداخت
303,340,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط