share-icon
heart-icon
some icon
نیمست طلا زنانه زنجیری قلب 1EW1188
نیمست طلا زنانه زنجیری قلب 1EW1188
نیمست طلا زنانه زنجیری قلب 1EW1188
نیمست طلا زنانه زنجیری قلب 1EW1188
نیمست طلا زنانه زنجیری قلب 1EW1188
نیمست طلا زنانه زنجیری قلب 1EW1188
نیمست طلا زنانه زنجیری قلب 1EW1188

نیمست طلا زنانه زنجیری قلب

کد محصول: 1EW1188 | کد کارگاه: T24
وزن
4.12 گرم
اجرت
2,800,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
74,720,000 ریال
(فی طلا 13,817,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
56,926,040
مالیات x وزن
1,469,550
اجرت x وزن
11,536,000
سود x وزن
4,792,342
مبلغ قابل پرداخت
74,720,000
11,210,000
63,510,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
56,926,040
مالیات × وزن
1,469,550
اجرت × وزن
11,536,000
سود x وزن
4,792,342
مبلغ قابل پرداخت
74,720,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط