share-icon
heart-icon
some icon
نیمست طلا زنانه زنجیری ماه الیزا 1EW1191
نیمست طلا زنانه زنجیری ماه الیزا 1EW1191
نیمست طلا زنانه زنجیری ماه الیزا 1EW1191
نیمست طلا زنانه زنجیری ماه الیزا 1EW1191
نیمست طلا زنانه زنجیری ماه الیزا 1EW1191

نیمست طلا زنانه زنجیری ماه الیزا

کد محصول: 1EW1191 | کد کارگاه: T24
وزن
4.12 گرم
اجرت
2,800,000 ریال
(20% قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
74,440,000 ریال
(فی طلا 13,755,000 ریال)

15%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
فی طلا × وزن
56,670,600
مالیات x وزن
1,467,939
اجرت x وزن
11,536,000
سود x وزن
4,774,462
مبلغ قابل پرداخت
74,440,000
11,170,000
63,270,000

خرید اقساطی

سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
56,670,600
مالیات × وزن
1,467,939
اجرت × وزن
11,536,000
سود x وزن
4,774,462
مبلغ قابل پرداخت
74,440,000
تخفیف ویژه خریدهای نقدی15%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

محصولات مرتبط