share-icon
heart-icon
arrow-icon
slide-img
slide-img
slide-img
slide-img
slide-img
slide-img
slide-img
slide-img
slide-img

سرویس طلا فروگات

کد طلا: 1ES788 | کد کارگاه: T478
وزن
8.3 گرم
رنگ
طلایی
اجرت
3,200,000 ریال
(14٪ قیمت خالص طلا در هر گرم)
قیمت
232,130,000 ریال
(فی طلا 22,518,000 ریال)

6%تخفیف ویژه

خرید نقدی

فی طلا‌ × وزنمالیات
سود فروشندهاجرت
فی طلا × وزن
186,899,400
مالیات × وزن
3,735,190
اجرت × وزن
26,560,000
سود × وزن
14,942,158
مبلغ کل
232,130,000
تخفیف نقدی
٪6
13,920,000
مبلغ قابل پرداخت
218,210,000

خرید اقساطی

کمیسیون خرید اقساطی
فی طلا × وزن
186,899,400
مالیات × وزن
3,735,190
اجرت × وزن
26,560,000
سود × وزن
14,942,158
مبلغ کل
232,130,000
کمیسیون اقساطی
icon
111,420,000
مبلغ قابل پرداخت
343,550,000
مبلغ هر‌قسط
28,629,166
12MonthBadge
تخفیف ویژه خریدهای نقدی6%

با توجه به تصمیم شورای هماهنگی اتاق اصناف و اداره تعزیرات 7٪ از مجموعه دریافتی های بالا به عنوان سود فروشنده به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار محسوب می شود.

طلاها مرتبط