دستبند90

1EB90

  • 58,635,137 ریال % تخفیف
  • 58,630,000 ریال
  • 2,350,000 ریال (18 درصد قیمت خالص طلا )
  • 3.29 گرم

پابند، دستبند

مبلغ پرداخت اولیه مبلغ اقساط تعداد اقساط
0 0 0

امکان خرید مستقیم این محصول وجود ندارد. برای خرید این محصول با شماره‌‌های تماس احسان‌گلد تماس بگیرید.

هم به عنوان دست بند قابل استفاده است و هم میتواند به عنوان پابند قابل استفاده قرار بگیرد.

برای ادامه عملیات مشاهده و افزودن ابتدا وارد شوید.