دستبند91

1EB91

  • 65,051,140 ریال 0% تخفیف
  • 65,050,000 ریال
  • 2,350,000 ریال (18 درصد قیمت خالص طلا )
  • 3.65 گرم

مبلغ پرداخت اولیه مبلغ اقساط تعداد اقساط
0 0 0

امکان خرید مستقیم این محصول وجود ندارد. برای خرید این محصول با شماره‌‌های تماس احسان‌گلد تماس بگیرید.

هم به عنوان دست بند قابل استفاده است و هم میتواند به عنوان پابند قابل استفاده قرار بگیرد.

برای ادامه عملیات مشاهده و افزودن ابتدا وارد شوید.