دستبند سنگ عقیق سلیمانی و طلا

1ST26

  • 7,489,325 ریال % تخفیف
  • 8,030,000 ریال
  • 2,250,000 ریال (20 درصد قیمت خالص طلا )
  • 0.48 گرم

سنگ عقیق سلیمانی ،دارای طلای طرح قلب به وزن 0.48 سوت توجه: هزینه سنگ 50هزار تومان در صدور فاکتور علاوه بر قیمت طلا اضافه می شود.

مبلغ پرداخت اولیه مبلغ اقساط تعداد اقساط
0 0 0

برای ادامه عملیات مشاهده و افزودن ابتدا وارد شوید.