دستبند سنگ سودالیت (Sodalite) و طلا

1ST28

  • 3,940,671 ریال % تخفیف
  • 5,460,000 ریال
  • 2,100,000 ریال (20 درصد قیمت خالص طلا )
  • 0.27 گرم

سنگ سودالیت، دارای طلای طرح انار به وزن 0.27 سوت توجه: هزینه سنگ 140هزار تومان در صدور فاکتور علاوه بر قیمت طلا اضافه می شود.

مبلغ پرداخت اولیه مبلغ اقساط تعداد اقساط
0 0 0

دستبند سنگ سودالیت

برای ادامه عملیات مشاهده و افزودن ابتدا وارد شوید.