راهنمای استفاده

some icon

طلا وجواهری احسان در سال 1387 با پشتوانه چندین سال فعالیت در حوزه طلا و جواهر و با اخذ تمامی مجوزهای لازم همچون ای‌نماد و عضویت در اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت خود را در شهر تبریز آغاز کرد.

ورود و ثبت نام
ورود و ثبت نام
اطلاعات کاربری
اطلاعات کاربری
انتخاب طلا
انتخاب طلا
انتخاب سایز
انتخاب سایز
خرید نقدی
خرید نقدی
خرید اقساطی
خرید اقساطی
پیگیری سفارش
پیگیری سفارش
ارسال تیکت
ارسال تیکت
ارسال چک
ارسال چک

راهنمای ثبت نام یا ورود

img
img
img
img

راهنمای ثبت اطلاعات کاربری

img
img
img
img

راهنمای انتخاب طلا

img
img
img
img
img
img

راهنمای انتخاب سایز

img
img
img

راهنمای خرید نقدی

img
img
img

راهنمای خرید اقساطی

img
img
img
img
img

راهنمای پیگیری سفارشات

img
img
img

راهنمای ارسال تیکت

img
img
img
img

راهنمای ارسال چک

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img